Kontakt z krajem

Opłata pocztowa dla listów i kart wynosi 0,60 E. Wszystkie listy wysyłane są pocztą lotniczą, czas dostarczenia waha się od 6 do 8 dni. Znaczki można kupić w urzędach pocztowych, recepcjach hotelowych i kioskach (te ostatnie pobierają niewielki narzut).
 
Telefon: Ogólnodostępne budki telefoniczne posiadają najczęściej telefony na karty. Karty można dostać w kioskach, supermarketach i filiach OTE. 3-minutowa rozmowa zagraniczna w obrębie Europy kosztuje ok. 7,5 euro. Rozmowa na terenie Grecji ok. 3 euro. Niższe taryfy obowiązują w godzinach 22.00-6.00 oraz w niedziele i święta.
POLAND DIRECT: 00 800 48 11
 
 
Polityka Prywatności