Opieka zdrowotna w Grecji

Możesz korzystać ze świadczeń lekarza, stomatologa lub ośrodka zdrowia, który należy do IKA (Zakładu Ubezpieczenia Społecznego) lub podpisał z nim umowę. Ich lista znajduje się w lokalnym oddziale IKA. Ośrodki zdrowia często ulokowane są przy oddziałach IKA. Na wizytę w ośrodku zdrowia należy umawiać się pod nr 184 dostępnym z każdego miejsca Grecji, lecz w przypadkach nagłych można zgłaszać się bez wcześniejszego umówienia się. Ośrodki na ogół przyjmują w godzinach 7.00 - 19.00. Wizyta u lekarza specjalisty w ośrodku zdrowia nie wymaga skierowania.

Po godzinach przyjęć ośrodków zdrowia należy zgłaszać się do szpitali IKA lub mających umowę z IKA.
Przedstaw swoją
Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lekarzowi lub personelowi szpitala.

Opłaty za świadczenia zdrowotne

Za dodatkowe badania, np. prześwietlenia oraz za niektóre dodatkowe świadczenia jak fizykoterapia i protezy zębowe, będziesz musiał ponieść opłaty.

Za leki na receptę zapłacisz maksymalnie 25% ceny.

Transport sanitarny

Nr pogotowia - 166. Transport powrotny do Polski jest całkowicie płatny przez pacjenta.

Recepty

Uprawniony do wystawiania recepty objętej refundacją jest lekarz, który podpisał umowę z IKA. Recepty należy realizować w aptece objętej systemem IKA w ciągu 5 dni od wystawienia. Wykaz takich aptek możesz otrzymać w biurze IKA.

Leczenie prywatne

W wielu miejscowościach, zwłaszcza na wyspach, nie ma placówek służby zdrowia IKA. Jeżeli w pobliżu miejsca Twojego pobytu nie ma takiej placówki i skorzystałeś ze świadczeń lekarza, stomatologa lub w szpitalu, który nie ma umowy z IKA, musisz opłacić wszystkie koszty takiego leczenia. IKA może zwrócić Ci część kosztów (wg stosowanych przez siebie stawek) po przedstawieniu szczegółowych rachunków.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zwrotu kosztów

Oryginały dowodów zapłaty z perforowanymi numerami (perforacja oznacza, że rachunek wystawiła placówka publiczna), oryginały recept (należy żądać ich zwrotu). Odklej nalepki z opakowań lekarstw i przyklej je na recepcie.
Wniosek o refundację możesz złożyć podczas pobytu w Grecji w lokalnym oddziale IKA bądź we właściwym oddziale NFZ po powrocie do Polski.

Miejsce, gdzie w razie wątpliwości można uzyskać informacje

Lokalne oddziały IKA (Zakładu Ubezpieczenia Społecznego).

Instytucja łącznikowa

Idruma Koinonikon Asphaliseon (I.K.A.)
Odos Agiou Konstantinou 8
10241 Athens, Greece
Tel. 0030 210 674 11 40/ 674 25 91
Fax. 0030 210 674 13 77

źródło: NFZ


 


 
Polityka Prywatności